Κατηγορία — Ηλεκτρονικές Συσκευές και Θεωρία Κυκλωμάτων

Πώς να συνδέσετε το IC 4066 σε ένα κύκλωμα

Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο σύνδεσης των ακροδεκτών εισόδου και εξόδου του διμερούς διακόπτη IC 4066. Θα μάθουμε πώς να διαμορφώνουμε σωστά και […]