Κατηγορία — Smps

Κύκλωμα μετατροπέα υψηλής ισχύος DC σε DC - Μεταβλητή 12 V έως 30 V

Η ανάρτηση εξηγεί πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα μετατροπέα ώθησης DC σε DC υψηλής ισχύος που θα ανεβάσει DC 12 V σε οποιοδήποτε υψηλότερο επίπεδο έως και 30

Ο ρόλος του πηνίου επαγωγής στο SMPS

Το πιο κρίσιμο στοιχείο ενός μετατροπέα εναλλαγής λειτουργίας ή ενός SMPS είναι ο επαγωγέας. Η ενέργεια αποθηκεύεται με τη μορφή μαγνητικού πεδίου στο υλικό πυρήνα του